Uit jouw gegevens kunnen we een energierapport samenstellen. Daarmee krijg je inzicht in je verbruik. Welke getallen laten we zien en hoe zijn die opgebouwd?


Om grafieken te kunnen genereren hebben we toegang tot je slimme meter gegevens nodig. Die kan je ons hier geven.


Op de portal vind je grafieken van je energie verbruik. Er zijn 4 grafieken:

 • Relatief energie verbruik
 • Relatief gasverbruik
 • Elektriciteitsverbruik
 • Gas verbruik

De verbruiksdata komen uit je slimme meter. De m3 gas en kWh elektriciteit zetten wij voor je om in euro's. Hiervoor gebruiken we gemiddelde kostprijzen:

 • 0,65 euro/m3 gas
 • 0,21 euro/kWh elektriciteit

Meer informatie over de energieprijzen vindt je hier: http://www.watkosteenkilowattstroom.nl/.Verbruiksperiode


Je kan met de knoppen een periode kiezen. Met het datumveld kan je een eigen periode ingeven. Daarnaast zijn er mogelijkheden om de grafiek te manipuleren:
Relatief energieverbruik


De bovenste twee grafieken geven het relatieve energieverbruik en gasverbruik weer. In de linker cirkel wordt het totaal aan energiekosten opgedeeld tussen gas en elektriciteit. In de rechter cirkel wordt het gasverbruik opgedeeld naar:

 1. Overig gasverbruik zoals koken.
 2. Gasverbruik voor warm tapwater zoals douchen.
 3. Gasverbruik voor verwarming.

We kunnen de opdeling alleen maken als je een OpenTherm verwarmingssyteem hebt. Voor aan/uit verwarmingssytemen is de opdeling niet mogelijk en wordt het totale gasverbruik aangemerkt als "overig".Bovenstaande grafiek komt uit een OpenTherm systeem Uit een aan/uit systeem komt een grafiek die er zo uit ziet:Gasverbruik


In de eerste staafgrafiek wordt het absolute gasverbruik weergegeven. Net als bij de relatieve weergeven kan het absolute gasverbruik onderverdeeld worden in:

 1. Overig gasverbruik zoals koken.
 2. Gasverbruik voor warm tapwater zoals douchen.
 3. Gasverbruik voor verwarming.In de winter zal het overige gasverbruik een kleiner deel van je verbruik uitmaken dan in de zomer. Gemiddeld is het overig gasverbruik 5% van het gehele gasverbruik per jaar.


Als je geen OpenTherm CV-ketel hebt kunnen we het gasverbruik niet opdelen. Als er een storing is in de OpenTherm data ontvangst, opslag of verwerking kunnen we het verbruik  niet opdelen. Als we de data niet kunnen opdelen (zoals bij aan/uit ketels of door het ontbreken van OpenTherm data) zullen de balken geheel groen worden weergegeven, zie hieronder (4):Hieronder een grafiek van een aan/uit verwarmingssyteem.


Elektriciteitsverbruik


In de onderste staafgrafiek wordt het absolute elektriciteitsverbruik weergegeven. Deze data komt direct uit je slimme meter en is door ons alleen vermenigvuldigd met de gemiddelde kosten per kWh.
Opmerkingen?


Wil je met ons of anderen discussiëren over het Energierapport? We hebben daarvoor een forum aangemaakt.