Soms moet je je wifi-verbinding opnieuw maken, b.v. als je je wachtwoord hebt veranderd of een nieuwe router gekocht hebt. Je kunt dan de volgende stappen volgen.
  1. Heeft je computer zowel bedraad internet als Wifi? Trek dan eerst de netwerkkabel uit je computer.
  2. Druk 3 seconden op de reset knop onder op de Thermosmart.
  3. Op het beeldscherm verschijnt nu wifi met een treurig gezichtje. Daarna:
  4. Je iPad/laptop/PC verbinden met wifi-netwerk "Thermosmart"
  5. Surf met een browser (Safari, Chrome of Firefox) naar het het IP-adres: http://169.254.1.1
  6. Daar kun je scannen naar je netwerk. Als er een password van je eigen netwerk nodig is, wordt je daar vanzelf om gevraagd. Let er op dat deze hoofdlettergevoelig is. Als je telefoon/laptop waarmee je de installatie uitvoert zo staat ingesteld dat deze automatisch met een hoofdletter begint, terwijl je ww met een kleine letter begint, dan gaat het dus fout. Helaas krijg je dan geen foutmelding, maar je ThermoSmart komt niet online.
  7. Tot slot je iPad/laptop/PC weer verbinden met je thuisnetwerk.