Start a new topic

IoT beveiliging en ThermoSmart

ThermoSmart hangt in mijn huis en is een apparaat dat valt onder de Internet of Things (IoT).
Nu steeds meer van dit soort apparaten ons huis binnenkomen blijken dit prachtige tools te zijn voor 'gespuis' om deze apparaten te misbruiken. Zie bijv. https://www.security.nl/posting/489469/Bijna+500_000+IoT-apparaten+besmet+door+Mirai-malware 


Nu kan ik verder niks vinden op het forum hierover en de website is summier met de tekst "ThermoSmart heeft haar communicatieplatform in de cloud degelijk beveiligd, zodat alleen jij beschikt over jouw verbruiksgegevens."


Nu is 'degelijk beveiligd' een zeer vage omschrijving.

Daarom het verzoek om meer informatie over de toegepaste beveiliging op zowel het apparaat zelf, de communicatie (tussen ThermoSmart en Server), de opslag van data en de sterkte van de gebruikte sleutels en welke standaarden eventueel zijn toegepast. 
En hoe denkt ThermoSmart de beveiliging up-to-date te houden? Zijn of worden er security audits gehouden? 


Hoor het graag.

6 people like this idea
Login or Signup to post a comment