Start a new topic

input werd niet door ketel opgevolgd

setpoint was ingesteld op 16,5 gr C.

Temp ketel liep op naar 26,5 gr C.

zie onderstaande print out

jpg

1 person has this problem
Login or Signup to post a comment