Start a new topic
Implemented

Extra Programma;s

Het zelf kunnen toevoegen van extra programma's en het een andere naam kunnen geven van de huidige programma's. Misschien ook het kunnen toevoegen van een custom programma die je steeds zelf moet voorzien van een temparatuur?

6 people like this idea

We hebben 1 programma toegevoegd. Voor de meeste toepassingen zijn 5 standaard in te stellen temperaturen voldoende.

5 standaard zijn wat mij betreft zeker voldoende. Ik zou alleen graag de mogelijkheid zien om de namen van de programma's te wijzigen:


bijv:

Anti-Vries = Niet Thuis

Niet Thuis = Ochtend

Thuis = Middag

Comfort = Avond


Basis lijkt mij een prima benaming voor dat programma.


1 person likes this

is er inmiddels een mogelijkheid om een extra programma toe te voegen?

ik heb nu 4 programma's, en kom er eigenlijk 1 te kort.

Naast de 4 programma's kan je ook de basis temperatuur instellen. Bij de basis temperatuur kan je ook instellen of je warm water op energie besparen wilt zetten. Eigenlijk heb je er dus 5 programma's.

Helaas kun je bovengenoemd 5e (=Basis-) programma niet in de agenda invoeren. Basis moet minimaal op 16 graden blijven staan voor als de thermostaat uitvalt door welke oorzaak dan ook.
Mijn ideale setting is als volgt:
Het 5 graden blok (Antivries) zou ik als Zomerstand willen gebruiken, 'Nacht/Niet Thuis' op 16 graden en voor wél thuis 3 blokken stijgend in temperatuur t.w. 'Thuis Actief', 'Thuis Passief' en 'Thuis Comfort'.

Als een extra blok niet mogelijk is, zou ik ook geholpen zijn als ik de namen van de programma's zou kunnen veranderen.
Dan zou ik voor de huidige 4 programma's behalve 'Zomerstand' de overige hierboven genoemde namen gebruiken en in de agenda de zomermaanden alle dagen 24 uur het programma 'Nacht/Niet Thuis' geven en bij instellingen de temperatuur voor die tijd verlagen van 16 naar 5 graden.
Ik heb nu mijn standaardweek ingedeeld naar deze leefwijze, maar 's nachts de naam 'Antivries' en als ik in huis actief ben de naam 'Niet Thuis' gebruiken doet wel raar aan en zou ik graag anders zien.
Is naamsverandering van de programma's mogelijk te maken???

Ik gebruik de Thermosmart voor het aansturen van mijn Elga waterpomp in combinatie met een CV ketel. De Elga werkt op basis van het verschil tussen de gevraagde temperatuur en de werkelijke temperatuur. Zolang het verschil kleiner is dan 1 graad probeert de Elga zelfstandig te verwarmen. Zodra het verschil 1 graad of meer is wordt de CV ketel bijgeschakeld. Op dit moment heb ik programma's met 16 (nacht), 18 (overdag - niet thuis), 19 (overdag - thuis) en 20 (avond) graden. Dat betekent helaas dat bij overschakeling van 18 naar 20 of van 19 naar 20 vaak de CV ketel bijspringt. Om dat te voorkomen zou ik graag de mogelijkheid hebben om meer programma's te kunnen definiëren (18,5 en 19,5), of van een eenmaal gekozen programma in het schema handmatig de temperatuur aan te passen.

In combinatie daarmee zou het handig zijn als ik blokjes zou kunnen definiëren die korter zijn dan de huidige minimale 1 uur. Ik zou dan bijvoorbeeld vanaf 17.00 uur in drie stapjes de temperatuur kunnen verhogen van 18 graden naar 20 graden, zodat het om 18.30 20 graden wordt, zonder dat de CV ketel aan gaat.Dat kan uiteraard ook in stappen van 1 uur, maar dan moet ik om 15.30 uur al beginnen....

Beste Hans,


helaas moet je het met het huidige aantal programma's doen. Wat de beste oplossing hierin is weet ik niet. 

Heren,


We hebben firmware gemaakt waarmee de aanwarmvervroeging ook werkt met de Elga warmtepomp. Als je die firmware wilt hebben hoor ik graag het hardware ID (dus IT0xxxx).

Bedankt Kodjo voor je reactie. De mogelijke oplossingen heb je zelf aangedragen in de topic start:

1) Het zelf kunnen toevoegen van extra programma's 

2) Het kunnen toevoegen van een custom programma dat je steeds zelf moet voorzien van een temperatuur


Een derde mogelijkheid zou zijn de temperatuur van een programma te wijzigen zodra je dat hebt toegevoegd in het weekschema.


Ik snap dat geen van deze opties nu mogelijk zijn, maar dit is een topic in "Ideeën voor Thermosmart" dus wellicht kan een van de drie opties gerealiseerd worden in een volgende release. Het zou in elk geval mijn gasverbruik (en dat van andere Elga gebruikers) significant kunnen verminderen.


1 person likes this
Login or Signup to post a comment