Start a new topic

programma, dag, week, agenda

In lijn met een andere suggestie, om meerdere 'standaardweken mogelijk te maken. Maak een hierachisch opzet mogelijk. Dat verschillende standaarddagen kunnen worden aangemaakt (bv. werkdag, vrije dag), dat hieruit verschillende standaardweken kunnen worden samengesteld (bv werkweek, vakantieweek), en dat de agenda kan worden 'gevuld' met standaardweken, dagen, en programma's.

2 people like this idea
1 Comment

Hoi Kodjo,


Ik heb ongeveer een zelfde vraag uitgezet, eenvoudig kunnen kopiëren van dagen of inderdaad "standaard" dagen kunnen voor definiëren zoals bv bij continue dienst Dag, Avond en Nacht, zodat je deze eenvoudig in de agenda kunt zetten.


Groeten, Pieter

Login or Signup to post a comment