Start a new topic

welke versie bij mijn stadsverwarming?

In mijn nieuwe huis wil ik graag de thermosmart installeren. Er is een installatieservice, maar dan moet ik eerst de thermoSmart bestellen. Maar welke versie moet ik hebben, de ThermoSmart (24V), ThermoSmart Advanced (230V) ofde V3 (230V)?

Ik weet dat dit afhankelijk is van bepaalde voorwaarden, maar kom er niet goed uit welke. Momenteel hangt er een Honeywell Chronotherm IV.


Zelf heb ik i.c.m. stadverwarming de V3 versie. En die voldoet.

De V3 kan zowel reguliere 24V ketels als 230V schakelen als ik naar mijn eigen V3 ketelmodule kijk. De V3 zou dus moeten voldoen lijkt mij.

Login or Signup to post a comment