Start a new topic

Reset wachtwoord

Als ik aangeef wachtwoord vergeten dan krijg ik wel de link wachtwoord reset toegestuurd maar kom dan weer op de inlogpagina terecht en wat dan te doen?

1 person has this problem
Login or Signup to post a comment