Start a new topic

thermosmart.nl NIET BEREIKBAAR?!?! nog steeds

vraag: ene Ajran post ZES DAGEN geleden dat de thermosmart.nl portal niet bereikbaar is. Is dit nog het geval? Ik kan inderdaad niet inloggen, en vind ZES DAGEN vrij onacceptabel!!


2 people have this problem
1 Comment

Heel vervelend dat ik niet kan inloggen. Ook niet op .com. Dan geeft hij ook error
Login or Signup to post a comment