Start a new topic

Tekst op Display 3

Ik gebruik Domoticz in mijn huis om van alles te meten en aan te sturen, nu lijkt het met ook prettig als ik via het display van de thermosmart de mogelijkheid heb om een melding weer te geven.


Een voorbeeld is bijvoorbeeld dat de wasmachine klaar is, of bepaalde sensor data.

Login or Signup to post a comment