Start a new topic
Not Taken

Geen error-led-flitsen meer ?!

Bij de instellingen van de ThermoSmart kan ik kiezen voor de statusmeldingen:

On / Off / Error messages only.


Ik stel voor een vierde optie in te voeren: On, exept error messages.


Groet, Kees.


image


Login or Signup to post a comment