Start a new topic
Solved

scan for networks blijft scannen

Ik probeer nu al heel lang via diverse tablets en laptops na het inloggen op de thermosmart mijn netwerk te scannen.

Hij vind mijn netwerk maar hij blijft scannen.

Er staat een netwerk continu op searcing.... dit zal het probleem zijn.

Hoe kom ik hier tussen?


Login or Signup to post a comment